سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: روند افزایش مبتلایان به ویروس اُمیکرون از زیر ۵ درصد نمونه‌های مثبت در روز به حدود ۲۰ درصد رسیده است.

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت: روند افزایش مبتلایان به ویروس اُمیکرون از زیر ۵ درصد نمونه‌های مثبت در روز به حدود ۲۰ درصد رسیده است.