معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دامغان گفت: روند ابتلا به ویروس کرونا در این شهرستان افزایشی نیست و ثابت و به مرور رو به کاهش است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دامغان گفت: روند ابتلا به ویروس کرونا در این شهرستان افزایشی نیست و ثابت و به مرور رو به کاهش است.