رکنا ورزشی: شاعر دنیای فوتبال در مصاحبه‌ای به تعریف و تمجید از مسی پرداخت.

رکنا ورزشی: شاعر دنیای فوتبال در مصاحبه‌ای به تعریف و تمجید از مسی پرداخت.