در ویدئو زیر مشاهده می کنید، رونالدو و اعضای کاروان النصر وارد استادیوم آزادی شدند

در ویدئو زیر مشاهده می کنید، رونالدو و اعضای کاروان النصر وارد استادیوم آزادی شدند