تمرین تیم ملی فوتبال پرتغال با حضور ۲۳ بازیکن برگزار شد.

تمرین تیم ملی فوتبال پرتغال با حضور ۲۳ بازیکن برگزار شد.