روضه‌خوانی محمود کریمی به مناسبت شب‌های قدر + صوت
روضه‌خوانی محمود کریمی به مناسبت شب‌های قدر + صوت

شهریاریها : محمود کریمی مداح اهل بیت عصمت و طهارت مداحی پرشوری به مناسبت شب‌های قدر دارد. روضه‌خوانی محمود کریمی به مناسبت شب‌های قدر

شهریاریها : محمود کریمی مداح اهل بیت عصمت و طهارت مداحی پرشوری به مناسبت شب‌های قدر دارد.

روضه‌خوانی محمود کریمی به مناسبت شب‌های قدر