هرکس که از اختلال اضطراب مزمن رنج می‌­برد می­‌داند که حمله‌­ عصبی به هیچ وجه قابل کنترل نیست. در واقع تلاش برای کنترل کردن آن نیز گاهی حتی باعث بدتر شدن اوضاع می­‌شود. مخصوصا اگر جزو کسانی باشید که نمره بالایی در تست اضطراب کسب کرده اید….

هرکس که از اختلال اضطراب مزمن رنج می‌­برد می­‌داند که حمله‌­ عصبی به هیچ وجه قابل کنترل نیست. در واقع تلاش برای کنترل کردن آن نیز گاهی حتی باعث بدتر شدن اوضاع می­‌شود. مخصوصا اگر جزو کسانی باشید که نمره بالایی در تست اضطراب کسب کرده اید.