حسن روشن پیشکسوت فوتبال گفت: کی روش را به تیم ملی فوتبال برگرداندند تا ما از تیم‌های آمریکا و انگلیس کم گل بخوریم.

حسن روشن پیشکسوت فوتبال گفت: کی روش را به تیم ملی فوتبال برگرداندند تا ما از تیم‌های آمریکا و انگلیس کم گل بخوریم.