تهران-ایرنا- ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از ارسال سامانه موشکی اسکندر به این کشور خبر داد….

تهران-ایرنا- ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از ارسال سامانه موشکی اسکندر به این کشور خبر داد.