وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای انعقاد قرارداد میان آمریکا و کرد‌های سوریه را نقض حاکمیت سوریه دانست.

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای انعقاد قرارداد میان آمریکا و کرد‌های سوریه را نقض حاکمیت سوریه دانست.