وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با محکومیت قرارداد نفتی یک شرکت آمریکایی با کرد‌های سوریه، واشنگتن را به تاراج منابع طبیعی سوریه متهم کرد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با محکومیت قرارداد نفتی یک شرکت آمریکایی با کرد‌های سوریه، واشنگتن را به تاراج منابع طبیعی سوریه متهم کرد.