سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو در نشست وزیران گروه هفت که درباره افغانستان فردا چهارشنبه برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو در نشست وزیران گروه هفت که درباره افغانستان فردا چهارشنبه برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.