وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه «جان سالیوان» سفیر آمریکا در روزسیه را احضار کرد.

وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه «جان سالیوان» سفیر آمریکا در روزسیه را احضار کرد.