با امضای نخست وزیر روسیه، این کشور از شماری از توافقات مشترک با شورای اروپا خارج می‌شود.

با امضای نخست وزیر روسیه، این کشور از شماری از توافقات مشترک با شورای اروپا خارج می‌شود.