روسیه به مقاماتی که در تدارک انتخابات ریاست جمهوری 2024 نقش دارند گفته آیفون خود را دور بیندازند یا به فرزندانشان بدهند.
The post روسیه استفاده از آیفون توسط مقامات را ممنوع کرد: آن را دور بیندازید یا به فرزندتانتان بدهید appeared first on دیجیاتو.

روسیه به مقاماتی که در تدارک انتخابات ریاست جمهوری 2024 نقش دارند گفته آیفون خود را دور بیندازند یا به فرزندانشان بدهند.

The post روسیه استفاده از آیفون توسط مقامات را ممنوع کرد: آن را دور بیندازید یا به فرزندتانتان بدهید appeared first on دیجیاتو.