وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ مورد تاسیسات نظامی اوکراین مورد انهدام قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ مورد تاسیسات نظامی اوکراین مورد انهدام قرار گرفت.