اقتصادنیوز: روسیه اعلام کرد که برای مقابله با تهدید عضویت سوئد در ناتو اقدام می‌کند.

اقتصادنیوز: روسیه اعلام کرد که برای مقابله با تهدید عضویت سوئد در ناتو اقدام می‌کند.