اهالی روستای شهیدآباد قلعه‌گنج در جنوب کرمان، سال‌هاست که چشم‌انتظار ۴ کیلومتر راه دسترسی مناسب هستند و علی‌رغم وجود بسترهای مناسب (آب و خاک حاصل‌خیز) برای اشتغالزایی، اهالی یکی پس از دیگری مجبور به ترک روستا هستند….

اهالی روستای شهیدآباد قلعه‌گنج در جنوب کرمان، سال‌هاست که چشم‌انتظار ۴ کیلومتر راه دسترسی مناسب هستند و علی‌رغم وجود بسترهای مناسب (آب و خاک حاصل‌خیز) برای اشتغالزایی، اهالی یکی پس از دیگری مجبور به ترک روستا هستند.