روستاهای دیدنی شهرستان شهریار
روستاهای دیدنی شهرستان شهریار
شهرستان شهریار در فاصله سی کیلومتری از غرب تهران قرار دارد. این شهرستان با وجود باغ‌های متعدد و فراوان، آب‌و‌هوایی تمیز به عنوان نگین سبز غرب استان تهران نام گرفته است.

ساکنان شهریار را بیشتر ترک‌ها و همچنین مردم لر و کرد تشکیل می‌دهند. شهریار به لحاظ جمعیتی یکی از شهرستان‌های پرجمعیت اطراف تهران محسوب می شود.

اسامی تعدادی از روستاهای دیدنی شهرستان شهریار بشرح ذیل است:

علی‌آباد قطعه چهار

ابراهیم‌آباد (شهریار)
احمدآباد سیدلر
احمدآباد علیزاده
اسدآباد بوقین
اسکمان
اصیل‌آباد
اکرم‌آباد کیان‌پور
الورد
امیرآباد کلاه‌چی

باباسلمان
باتری‌سازی نور
بادامک (شهریار)
بوقین مهدی‌آباد

چاقو بالا

حاجی‌آباد سفلی
حسن‌آباد میرهاشمی
حسین‌آباد علیزاده
حسین‌آباد هفشلو
حصارساتی

دهشاد بالا
دهشاد پایین

رازمره
رامین (شهریار)
رضی‌آباد بالا
رضی‌آباد پایین
رنگرز (شهریار)

سعیدآباد (شهریار)

سقرچین (شهریار)
سلمیان

شهرک مصطفی خمینی (شهریار)

فرارت

قجرآباد
قجر تخت‌رستم
قره‌تپه (شهریار)
قشلاق امیرآباد
قشلاق مهرچین
قلعه بها
قلعه‌نو (شهریار)

کردامیر (شهریار)
کردزار
کرشته
کوی سازمانی ۲۲ بهمن

محمدآباد (شهریار)
محمدآباد نائینی‌ها
محمودآباد خلج‌آباد)

نصرت‌آباد (شهریار)

ورامینک
وسطر
ولی‌آباد جزایری
ویره (شهریار)

یبارک
یوسف‌آباد صیرفی
یوسف‌آباد غفاری