دادوستدهای اولین روز از هفته در بورس تهران در شرایطی آغاز شد که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در قله سال‌1401 خود قرار گرفت. شاخص‌کل بورس تهران در معاملات روز گذشته با جهش فوق‌‌‌‌‌‌العاده 85‌هزار‌واحدی به سطح یک‌میلیون و 906‌هزار واحد رسید. نماگر اصلی بازا…

دادوستدهای اولین روز از هفته در بورس تهران در شرایطی آغاز شد که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در قله سال‌1401 خود قرار گرفت. شاخص‌کل بورس تهران در معاملات روز گذشته با جهش فوق‌‌‌‌‌‌العاده 85‌هزار‌واحدی به سطح یک‌میلیون و 906‌هزار واحد رسید. نماگر اصلی بازار سهام با رشد 66/ 4‌درصدی روز گذشته برای اولین‌بار از 25 مرداد سال‌99 وارد ابرکانال یک‌میلیون و 900‌هزار‌واحدی شد. همچنین صعود روز گذشته شاخص دومین رشد برتر‌ درصدی این سنجه آماری در مقیاس روزانه در سال‌جاری بود. پیش‌‌‌‌‌‌تر در روز ششم اسفند سال‌جاری، شاخص‌کل بورس تهران موفق به‌ثبت رشد 96/ 4‌درصدی در مقیاس روزانه شده‌بود.