روز جهانی کرگدن برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ توسط  صندوق جهانی حیات وحش (WWF) اعلام شد و پس از آن با تلاش تیم‌های لیزا جین و ریشا به روزی جهانی برای حمایت از کرگدن افریقایی و آسیایی تبدیل شد. این روز توسط گروه‌های بین المللی «لیزا جان کمپل» در زیمبابوه …

روز جهانی کرگدن برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ توسط  صندوق جهانی حیات وحش (WWF) اعلام شد و پس از آن با تلاش تیم‌های لیزا جین و ریشا به روزی جهانی برای حمایت از کرگدن افریقایی و آسیایی تبدیل شد. این روز توسط گروه‌های بین المللی «لیزا جان کمپل» در زیمبابوه و «ریشا کوتا لارسن» آمریکایی سازماندهی شده است که هر دو از گروه‌های بین المللی حمایت و نجات کرگدن‌ها هستند.