پل کورنو (Paul Cornu) یک دوچرخه ساز فرانسوی بود که اختراع هلیکوپتر در سال ۱۹۰۷ به نام او ثبت شده است. اختراع او اولین چیزی است که امروزه با نام هلیکوپتر می شناسیم در روزیاتو بخوانید
The post روزیاتو: چه کسی اولین هلیکوپتر را ساخت؟ مروری بر تاریخچه اولی…

پل کورنو (Paul Cornu) یک دوچرخه ساز فرانسوی بود که اختراع هلیکوپتر در سال ۱۹۰۷ به نام او ثبت شده است. اختراع او اولین چیزی است که امروزه با نام هلیکوپتر می شناسیم در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: چه کسی اولین هلیکوپتر را ساخت؟ مروری بر تاریخچه اولین هلیکوپترهای تاریخ appeared first on دیجیاتو.