مجازات اعدام برای صدها سال بخشی از سیستم قضایی ایالات متحده بوده است که البته روش ها و قوانین مربوط به استفاده از آن در طول این مدت دستخوش تغییرات زیادی شده است. در روزیاتو بخوانید
The post روزیاتو: سیر تحول مجازات اعدام در ایالات متحده؛ از حلق آویز کر…

مجازات اعدام برای صدها سال بخشی از سیستم قضایی ایالات متحده بوده است که البته روش ها و قوانین مربوط به استفاده از آن در طول این مدت دستخوش تغییرات زیادی شده است. در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: سیر تحول مجازات اعدام در ایالات متحده؛ از حلق آویز کردن در ملاء عام تا تزریق مرگبار appeared first on دیجیاتو.