داستان بلند «روزگار عمار» با هدف معرفی الگو‌های عملی یاران «امام زمان(عج)»، ویژه نوجوان و جوانان منتشر شد.

داستان بلند «روزگار عمار» با هدف معرفی الگو‌های عملی یاران «امام زمان(عج)»، ویژه نوجوان و جوانان منتشر شد.