مارتین اودگارد کاپیتان آرسنال هم بعد از شکست مقابل برایتون اعتراف کرد که شانس قهرمانی تیمش از بین رفته است. شاید هفته آتی قهرمانی سیتی قطعی شود….

مارتین اودگارد کاپیتان آرسنال هم بعد از شکست مقابل برایتون اعتراف کرد که شانس قهرمانی تیمش از بین رفته است. شاید هفته آتی قهرمانی سیتی قطعی شود.