بارسلونا در خانه همشهری‌اش اسپانیول جشن قهرمانی گرفت. بارسایی‌ها به بیست‌وهفتمین جام در لالیگای اسپانیا رسیدند.

بارسلونا در خانه همشهری‌اش اسپانیول جشن قهرمانی گرفت. بارسایی‌ها به بیست‌وهفتمین جام در لالیگای اسپانیا رسیدند.