ال‌کلاسیکوی امشب ارزشی به اندازه یک فینال دارد. بارسلونا با فاصله ۹ امتیازی دستکم یک تساوی از این نبرد می‌خواهد، اما رئال‌مادرید باید پیروز شود….

ال‌کلاسیکوی امشب ارزشی به اندازه یک فینال دارد. بارسلونا با فاصله ۹ امتیازی دستکم یک تساوی از این نبرد می‌خواهد، اما رئال‌مادرید باید پیروز شود.