پل پوگبا دوباره مصدوم شد و یوونتوس بعد از مصدومیت او مقابل کرمونزه به برتری رسید. به نظر می‌رسد مصدومیت تازه پوگبا عضلانی باشد.

پل پوگبا دوباره مصدوم شد و یوونتوس بعد از مصدومیت او مقابل کرمونزه به برتری رسید. به نظر می‌رسد مصدومیت تازه پوگبا عضلانی باشد.