این آخرین شلیک رئال‌مادرید خواهد بود. در ال‌کلاسیکو، بارسلونا امتیاز می‌خواهد تا دست‌کم فاصله 9 امتیازی را حفظ کند، اما رئال می‌خواهد دوباره شانس قهرمانی داشته باشد….

این آخرین شلیک رئال‌مادرید خواهد بود. در ال‌کلاسیکو، بارسلونا امتیاز می‌خواهد تا دست‌کم فاصله 9 امتیازی را حفظ کند، اما رئال می‌خواهد دوباره شانس قهرمانی داشته باشد.