روزشمار پیشرفت فیزیکی بیمارستان شهرستان قدس ارائه شود
روزشمار پیشرفت فیزیکی بیمارستان شهرستان قدس ارائه شود
استاندار تهران با اشاره به لزوم تکمیل سرانه هذی بیمارستانی بر ضرورت ارائه روزشمار پیشرفت فیزیکی بیمارستان شهرستان قدس تاکید کرد.

به گزارش شهریاریها ، انوشیروان محسنی بندپی در جریان بازدید از میزان خسارت اغتشاشگران به شهرستان قدس و روند بازسازی آن با اشاره به اصل قرار دادن خدمت به مردم اظهار داشت: تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های مختلف جهت خدمت رسانی به مردم ضروری است.

وی در مورد تحویل بیمارستان شهرستان قدس افزود: باید روزشماری برای بیمارستان قدس تعیین شود و پیشرفت فیزیکی پروژه مشخص شود ضمن اینکه آزمون نیروی انسانی برگزار شده و در مورد تجهیزات نیز لیست برداری شده و به دنبال تکمیل آن هستیم تا زودتر به بهره برداری برسد.

استاندار تهران تاکید کرد: هفته آینده در جلسه ای پیمانکار را مکلف می‌کنیم تا نسبت به تکمیل بیمارستان قدس و ملارد اقدام کند چرا که موعد تحویل این بیمارستان‌ها آخر آبان بوده است.

محسنی بندپی همچنین خاطرنشان کرد: البته پیشرفت بیمارستان قدس از ملارد بهتر است و نباید تحویل آن بیشتر از آذرماه طول بکشد.