سمنان- فخری، معاون امور عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه مدیریت پسماند و زباله می‌تواند سالانه حجم زیادی از اعتبارات اقتصادی را به استان هدیه دهد، گفت: روزانه ۴۳۰ تن زباله در سطح استان تولید می‌شود که می‌توان از آن به‌خوبی برای درآمد زایی و اشتغال ا…

سمنان- فخری، معاون امور عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه مدیریت پسماند و زباله می‌تواند سالانه حجم زیادی از اعتبارات اقتصادی را به استان هدیه دهد، گفت: روزانه ۴۳۰ تن زباله در سطح استان تولید می‌شود که می‌توان از آن به‌خوبی برای درآمد زایی و اشتغال استفاده کرد.