مهسا ذبیحی و پسرش رایان مهمان قسمت جدید برنامه «ماه در می‌زند» بودند.

مهسا ذبیحی و پسرش رایان مهمان قسمت جدید برنامه «ماه در می‌زند» بودند.