رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروزدر نشست خبری اعلام کرد که 40 تا 50درصدازمنابع حاصل از حذف ارز 4200 به سیاست‏های جبرانی تعلق خواهد گرفت. به گفته زارع، دولت در لایحه بودجه سال آتی مجموعا250هزارمیلیارد تومان منابع برای تامین کالاهای اساسی پیش‏بینی ک…

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروزدر نشست خبری اعلام کرد که 40 تا 50درصدازمنابع حاصل از حذف ارز 4200 به سیاست‏های جبرانی تعلق خواهد گرفت. به گفته زارع، دولت در لایحه بودجه سال آتی مجموعا250هزارمیلیارد تومان منابع برای تامین کالاهای اساسی پیش‏بینی کرده است که 130هزار میلیارد تومان برای دارو و 40هزار میلیارد تومان برای تامین نان درنظر گرفته است.