خبرگزاری قوه قضاییه از قول فردی که به‌عنوان «متهم اصلی شهادت کیان پیرفلک» از او نام برده شده نوشت: «علت اصلی ارتکاب من به این جنایات تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بوده که در آن شرایط با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد انجام اقدامات خرابکارانه ا…

خبرگزاری قوه قضاییه از قول فردی که به‌عنوان «متهم اصلی شهادت کیان پیرفلک» از او نام برده شده نوشت: «علت اصلی ارتکاب من به این جنایات تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بوده که در آن شرایط با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد انجام اقدامات خرابکارانه اسلحه تهیه کردم. در ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ وارد اغتشاشات شدم و اقدام به تیراندازی به همراه همدستان خود کردم». مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: