معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور بیان کرد روحانی و رییس جمهور فرانسه به تبادل تجربیات دو کشور در مبارزه با کرونا، کانال تبادل مالی اینستکس، امنیت منطقه و طرح صلح هرمز و… گفتگو کردند….

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور بیان کرد روحانی و رییس جمهور فرانسه به تبادل تجربیات دو کشور در مبارزه با کرونا، کانال تبادل مالی اینستکس، امنیت منطقه و طرح صلح هرمز و… گفتگو کردند.