سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه، محمد اسلامی ضمن تأکید بر اجرای قانون مصوب مجلس و رعایت سیاست‌های نظام در حوزه انرژی اتمی، قانون اقدام راهبردی را یکی از جلوه‌های قدرت ملی دانست و تأکید کرد که سازمان انرژی اتمی در دولت سیزدهم نسبت…

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه، محمد اسلامی ضمن تأکید بر اجرای قانون مصوب مجلس و رعایت سیاست‌های نظام در حوزه انرژی اتمی، قانون اقدام راهبردی را یکی از جلوه‌های قدرت ملی دانست و تأکید کرد که سازمان انرژی اتمی در دولت سیزدهم نسبت به اجرای آن پایبند است و هرگز در اجرای آن عدول نخواهد کرد و قطعا تأکیدات مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ را بر حُسن اجرای آن مورد توجه قرار خواهد داد.