علی‌رغم درخواست رسانه‌های ضد ایران و گروهک تروریستی کومله برای استمرار تجمعات مردمی، تهرانی‌ها امشب شب آرامی را سپری کردند.

علی‌رغم درخواست رسانه‌های ضد ایران و گروهک تروریستی کومله برای استمرار تجمعات مردمی، تهرانی‌ها امشب شب آرامی را سپری کردند.