در میان هجوم نابهنگام سیلاب در تفرجگاه سلطان شهباز، اتفاق‌های ناب و دیدنی هم رخ داد که با یادآوری آن تلخی حادثه کمرنگ می‌شود مثل دو موتورسوار که با اطلاع‌رسانی به موقع خود، جان افراد بسیاری را در بحبوبه سیل نجات دادند….

در میان هجوم نابهنگام سیلاب در تفرجگاه سلطان شهباز، اتفاق‌های ناب و دیدنی هم رخ داد که با یادآوری آن تلخی حادثه کمرنگ می‌شود مثل دو موتورسوار که با اطلاع‌رسانی به موقع خود، جان افراد بسیاری را در بحبوبه سیل نجات دادند.