جواد خیابانی مجری و گزارشگر فوتبال از تلاش برای خریدنش و پرداخت رشوه توسط یکی از مقامات به ژیلا صادقی گفت. حرف‌های خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید….

جواد خیابانی مجری و گزارشگر فوتبال از تلاش برای خریدنش و پرداخت رشوه توسط یکی از مقامات به ژیلا صادقی گفت. حرف‌های خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید.