اقتصادنیوز: امیر صباحی‌فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: این نیرو امروز بر لبه فناوری روز دنیا حرکت می‌کند و قدرت مطلق پدافندی در منطقه به حساب می‌آید….

اقتصادنیوز: امیر صباحی‌فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: این نیرو امروز بر لبه فناوری روز دنیا حرکت می‌کند و قدرت مطلق پدافندی در منطقه به حساب می‌آید.