فیلم سینمایی «پوست» نخستین اثر سینمایی برادران ارک که موضوعی جالب را دنبال می‌کند و در رابطه با عشق، جادو و خرافه‌پرستی است.

فیلم سینمایی «پوست» نخستین اثر سینمایی برادران ارک که موضوعی جالب را دنبال می‌کند و در رابطه با عشق، جادو و خرافه‌پرستی است.