همزمان با گذشت دوهفته از ناآرامی‌ها پس از درگذشت مهسا امینی، برخی از تحلیل‌ها از چرایی حوادث اخیر از جوان بودن معترضان و همچنین عدم وابستگی آنها به گروه‌ها حکایت دارد. براساس این بررسی‌ها، جمعیت شرکت‌کننده در اعتراضات اخیر عمدتا زیر ۱۸سال هستند. ازسوی …

همزمان با گذشت دوهفته از ناآرامی‌ها پس از درگذشت مهسا امینی، برخی از تحلیل‌ها از چرایی حوادث اخیر از جوان بودن معترضان و همچنین عدم وابستگی آنها به گروه‌ها حکایت دارد. براساس این بررسی‌ها، جمعیت شرکت‌کننده در اعتراضات اخیر عمدتا زیر ۱۸سال هستند. ازسوی دیگر بسیاری از جامعه‌شناسان نیز معتقد به جوان بودن معترضان و لزوم توجه به خواسته‌های آنها هستند.