ولادت امام زمان (عج) مخفی ماند و تا به هنگام تولد بجز پدر بزرگوارشان کسی از این خبر مسرت بخش اطلاع نداشت.

ولادت امام زمان (عج) مخفی ماند و تا به هنگام تولد بجز پدر بزرگوارشان کسی از این خبر مسرت بخش اطلاع نداشت.