اردوغان بنا به‌دعوت «تمیم بن‌حمد آل‌ثانی» امیر قطر برای شرکت در هفتمین دور نشست کمیته عالی راهبردی دو کشور به دوحه سفر کرد. هیاتی که اردوغان را در این سفر همراهی می‌کردند، شامل وزرای بازرگانی، کشاورزی و جنگل‌ها، وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ و جهانگردی، رئیس…

اردوغان بنا به‌دعوت «تمیم بن‌حمد آل‌ثانی» امیر قطر برای شرکت در هفتمین دور نشست کمیته عالی راهبردی دو کشور به دوحه سفر کرد. هیاتی که اردوغان را در این سفر همراهی می‌کردند، شامل وزرای بازرگانی، کشاورزی و جنگل‌ها، وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ و جهانگردی، رئیس اداره ارتباطات، رئیس موسسه صنایع دفاعی، سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری و رئیس امور دینی ترکیه بود. اردوغان مدعی است «برای تحکیم روابط با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تلاش خواهد کرد و این امر بازتاب‌های مثبتی برای رفاه و بهبود اوضاع ترکیه خواهد داشت. تقویت روابط ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس امر مهمی است و ما در این خصوص به صداهای مخالفان در داخل گوش نمی‌دهیم. روابط با قطر برای ترکیه راهبردی است.»