ایران از طریق توافق ‌نامه موقتی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان بهره‌ مندی از این بازار را از به لحاظ دیپلماسی کلان برای فعالان عرصه اقتصاد فراهم و مشارکت فعالی در مقابله با تحریم ‌های غرب با اعضا ایجاد کرده، اما عدم زیر ساختهای لازم و مشکلات……

ایران از طریق توافق ‌نامه موقتی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان بهره‌ مندی از این بازار را از به لحاظ دیپلماسی کلان برای فعالان عرصه اقتصاد فراهم و مشارکت فعالی در مقابله با تحریم ‌های غرب با اعضا ایجاد کرده، اما عدم زیر ساختهای لازم و مشکلات…