«کیم جونگ اون»از آغاز شیوع کرونا در جهان با ماسک در انظار عمومی حضور پیدا کرد./خبرفوری

«کیم جونگ اون»از آغاز شیوع کرونا در جهان با ماسک در انظار عمومی حضور پیدا کرد./خبرفوری