حمید سجادی نسبت به مسائلی که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد گلایه کرد.

حمید سجادی نسبت به مسائلی که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد گلایه کرد.