گرگان- معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گلستان گفت: بعد از گذشت یک ماه از آغاز رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در آب‌های استان، بیش از ۴۲ میلیون قطعه بچه ماهی کپور و کلمه در رودخانه‌ها رهاسازی شد….

گرگان- معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گلستان گفت: بعد از گذشت یک ماه از آغاز رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در آب‌های استان، بیش از ۴۲ میلیون قطعه بچه ماهی کپور و کلمه در رودخانه‌ها رهاسازی شد.