نایب رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه گفت : شیوع کرونا و خانه مسافر‌های غیرمجاز، نان میهمانپذیر‌های کرمانشاه را آجر کرده و رمق آن‌ها را گرفته است….

نایب رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه گفت : شیوع کرونا و خانه مسافر‌های غیرمجاز، نان میهمانپذیر‌های کرمانشاه را آجر کرده و رمق آن‌ها را گرفته است.