رمز کارت هدیه خود را نمی‌دانید؟ | رمز کارت هدیه بانک های مختلف
رمز کارت هدیه خود را نمی‌دانید؟ | رمز کارت هدیه بانک های مختلف
اگر کارت هدیه دریافت کرده باشید، می‌بینید که گاهی رمز کارت به همراه آن است؛ اما گاهی نیز اتفاق میفتد که کارت رمزی ندارد؛ چه طور باید متوجه شویم که رمز کارت چیست؟

خیلی از اوقات بهترین هدیه در مناسبت‌های مختلف می‌تواند پول نقد باشد. بعضی افراد پول نقد را در قالب کارت‌های هدیه به دیگران هدیه می‌دهند.

رمز کارت هدیه بانک های مختلف چیست؟

خریدکالا و خدمات بر روی بستر اینترنت از سایتهای دارای درگاه خرید و همچنین پایانه فروش بانکها امکان پذیر است

اما رمز، شرایط و امکانات کارت هدیه درهرکدام از بانک‌ها متفاوت است که در ادامه به بعضی از انها میپردازیم:

بانک سپه:

مدت اعتبار: ۱ ماه بعد از صدور

رمز کارت: یا برگه ی رمز همراه کارت است و اگر نباشد ، به طور پیشفرض معمولا ۱۳۰۴ می باشد

حداکثر مبلغ کارت: ۱ میلیون تومان

 

بانک ملی:

مدت اعتبار: ۲ سال بعد از صدور

رمز کارت: به طور پیش فرض ۱۱۱۱ می باشد

حداکثر مبلغ کارت: ۲میلیون تومان

بانک تجارت:

مدت اعتبار: ۲ سال

رمز کارت: به طور پیش فرض ۱۵۵۴

حداقل مبلغ: ۱۰۰ هزار تومان

حداکثر مبلغ: ۲ میلیون تومان

بانک پارسیان:

مدت اعتبار:  ۳ سال

رمز کارت: رمز کارت هدیه بانک پارسیان در زمان صدور طی یک برگه همراه کارت اعلام می شود. اما معمولا به صورت پیشفرض ۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴ است.

حداقل مبلغ: ۱۰ هزار تومان

حداکثر مبلغ: ۲ میلیون تومان

بانک پاسارگاد:

مدت اعتبار:

رمز کارت: رمز کارت هدیه بانک پاسارگاد در زمان صدور طی یک برگه همراه کارت اعلام می شود. اما معمولا به صورت پیشفرض ۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴ است.

حداکثر مبلغ: ۲ میلیون تومان

بانک رفاه:

مدت اعتبار:۳ سال

حداکثر مبلغ: ۲ میلیون تومان

رمز: ۱۱۱۱ یا تاریخ سال (۱۴۰۱)

بانک کشاورزی:

حداکثر مبلغ: مبالغ ۱ میلیون ریال الی ۲۰ میلیون ریال

رمز کارت: ۱۱۱۱

بانک آینده:

تاریخ اعتبار: ۱ سال

حداکثر مبلغ: ۲ میلیون تومان

رمز کارت: ۱۲۳۴ یا ۰۰۰۰

رمز کارت هدیه دیگر بانک ها مانند بانک ملت، بانک مسکن، بانک صادرات و … بطور پپیش فرض ۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴ است. همچنین ممکن است به صورت محرمانه و در زمان صدور کارت توسط بانک به مشتری داده شود.